CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Các tin liên quan Ngày đăng
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tổ chức/doanh nghiệp 12/10/2018
Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2018 về triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018
Quyết định 1413/QĐ-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2018 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017, tỉnh Sóc Trăng 30/07/2018
Công văn 40/STNMT-VP về tăng cường công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở 04/07/2018
Công văn 1612/VP-KSTT về niêm yết, công khai thủ tục hành chính 20/04/2018
Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 16/04/2018
Quyết định 20/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 01/03/2018
Kế hoạch 06/KH-STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 01/03/2018
Công văn 421/SNV-CCHC khẩn trương phối hợp rà soát, cập nhật, công khai thủ tục hành chính(TTHC) trên trang Thông tin điện tử cơ quan, Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC cấp tỉnh, năm 2017 28/02/2018
Kế hoạch 03/KH-STNMT-VP ngày 22 tháng 02 năm 2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 22/02/2018
Công văn số 03/KH-STNMT-VP Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 02 năm 2018 22/02/2018
Công văn 684/VP-KSTT về niêm yết, công khai thủ tục hành chính 21/02/2018
Kế hoạch số 20/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 12/02/2018
Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 01/02/2018
Kế hoạch 10/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15 tháng 01 năm 2018 31/01/2018
Công văn số 01/KH-STNMT-VP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 26/01/2018
Kế hoạch số 145/KH-STNMT Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 07/12/2017
Kê hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 24/05/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.