CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình phát triển và hội nhập. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã đặc biệt quan tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đối với công tác này. Qua đó đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý TN-MT, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các TTHC.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động , trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, Sở TN-MT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ CCTTHC phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Qua đó làm cơ sở triển khai thực hiện và cuối năm có sự đánh giá, phân loại. Với việc thực hiện giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở  đảm bảo 100% hồ sơ trước và đúng hẹn. Sở cũng đã trình UBND tỉnh công bố TTHC trong đó cắt giảm thời gian giải quyết từ 10%-65% so với quy định của Trung ương.

Các TTHC được niêm yết công khai tại Sở TN-MT

Nếu như trước đây, nhiều TTHC thuộc lĩnh vực TN-MT đều có thời gian giải quyết dài ngày, nhất là các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, có loại thủ tục phải mất tới 30 ngày giải quyết làm ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức, cá nhân khi thực hiện. Để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC, qua quá trình rà soát, Sở TN-MT đã trình UBND tỉnh công bố TTHC, hầu hết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được rút ngắn, đa số các TTHC về đất đai đảm bảo đúng chủ trương của UBND tỉnh yêu cầu thời gian giải quyết không quá 14 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều thủ tục đã được Sở rút ngắn đáng kể, nhất là các thủ tục về đất đai như: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, có quy định từ 30 ngày giảm còn 14 ngày; thủ tục  đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định, quy định từ  30 ngày giảm còn 10 ngày; thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quy định từ 30 ngày giảm còn 14 ngày. Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định từ 3 ngày giảm còn 1 ngày.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhiệt tình và niềm nở

Xác định rõ việc CCTTHC là một trong những nhân tố quan trọng giúp cải thiện môi trường đầu tư, góp phần đem lại hiệu quả cho công cuộc cải cách nền hành chính hiện nay. Do đó, ngoài việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, Sở TN-MT còn đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân. Trong năm qua, Sở TN-MT đã tích cực tuyên truyền như phát hành tờ rơi, lồng ghép nội dung tại các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở tổ chức; đồng thời trực tiếp vận động, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Ngoài ra, đã thương thảo ký kết quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc nhận và trả kết quả TTHC qua đường bưu điện. Kết quả bước đầu đã phát sinh 27 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 5 tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả qua bưu điện. Tuy vẫn còn hạn chế về số lượng, phần nào chất lượng chưa thật hiệu quả như mong đợi nhưng tất cả các dịch vụ này có thể xem như sự khởi đầu đầy khả quan, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân và góp phần giảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, cũng như đánh dấu sự nổ lực không ngừng của Sở TN-MT.

Cán bộ điều hành tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ của khách hàng

Đối với công tác phối hợp giữa Sở TN-MT với Bưu điện tỉnh trong việc nhận và trả kết quả TTHC,  2 đơn vị đã phối hợp thực hiện 2 nội dung chính. Theo đó, bưu điện có trách nhiệm chuyển phát hồ sơ quyền sử dụng đất giữa Văn phòng Đăng ký đất đai của tỉnh với Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị và ngược lại nhằm rút ngắn thời gian khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ngoài ra, Sở TN-MTcũng trực tiếp nhận yêu cầu trả kết quả TTHC của tổ chức/cá nhân qua đường bưu điện. Với dịch vụ này, khi tổ chức/cá nhân đến Sở TN-MT thực hiện TTHC nếu có yêu cầu chuyển trả kết quả tới nhà qua đường bưu điện sẽ được cán bộ công chức tại bộ phận 1 cửa của sở tiếp nhận và phối hợp với nhân viên Bưu điện để trả kết quả theo yêu cầu. Việc phối hợp giữa 2 đơn vị trong chuyển phát kết quả TTHC đến tận nhà tạo điều kiện rất thuận lợi, giảm thời gian đi lại cũng như tiết kiệm tối đa chi phí đi lại cho người dân khi làm TTHC. Bưu điện có trách nhiệm bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của người dân trong quá trình chuyển phát.

Tổ chức đến nộp hồ sơ được cán bộ của Sở TN-MT hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Với những tiện ích trên, dự kiến trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ đề xuất với Sở TN-MT mở rộng thêm loại hình dịch vụ. Tức là Sở TN-MT sẽ giao một số TTHC cho bưu điện tiếp nhận tại tất cả các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn tỉnh. Khi đó, để giải quyết các TTHC, các tổ chức/cá nhân chỉ cần tới các điểm bưu điện gần nhất có triển khai làm TTHC thuộc thẩm quyền của Sở TN-MT, nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, kiểm tra hồ sơ hợp lệ và tiếp nhận bàn giao hồ sơ đến Sở TNMT giải quyết; đồng thời chuyển trả kết quả tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu.

Bên cạnh đó, trong năm nay Sở TN-MT đã chủ động phối hợp với Cục thuế và Sở Tài chính xây dựng phần mềm liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất. Triển khai nhiệm vụ này đã góp phần đẩy mạnh việc tạo thuận lợi, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC giữa các cơ quan liên thông trong khâu xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất.

CCTTHC là một trong những giải pháp then chốt để Sở TN-MT đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và nhà đầu tư. Với sự nỗ lực, Sở TN-MT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó đã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN-MT, góp phần giảm phiền hà, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Để tiếp tục góp phần cải thiện chỉ số PCI tỉnh Sóc Trăng, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh Sóc Trăng, thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức/doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành các cơ chế chính sách về đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo từng TTHC đã công bố và xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ mà không có lý do chính đáng; tiếp tục rà soát đề xuất UBND tỉnh cắt giảm thời gian đến mức thấp nhất có thể để tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp vào địa phương. Đồng thời sẽ chủ động rà soát, những thủ tục rườm rà, phức tạp để kiến nghị Trung ương sửa đổi nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

 

                Đặng Ngọc Duy Trinh


Các tin liên quan Ngày đăng
Công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 02/11/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tổ chức/doanh nghiệp 12/10/2018
Kế hoạch 91/KH-UBND ngày 30 tháng 08 năm 2018 về triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 31/08/2018
Quyết định 1413/QĐ-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2018 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017, tỉnh Sóc Trăng 30/07/2018
Công văn 40/STNMT-VP về tăng cường công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở 04/07/2018
Công văn 1612/VP-KSTT về niêm yết, công khai thủ tục hành chính 20/04/2018
Quyết định 845/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 16/04/2018
Quyết định 20/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 01/03/2018
Kế hoạch 06/KH-STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 01/03/2018
Công văn 421/SNV-CCHC khẩn trương phối hợp rà soát, cập nhật, công khai thủ tục hành chính(TTHC) trên trang Thông tin điện tử cơ quan, Cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC cấp tỉnh, năm 2017 28/02/2018
Kế hoạch 03/KH-STNMT-VP ngày 22 tháng 02 năm 2018 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 22/02/2018
Công văn số 03/KH-STNMT-VP Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 02 năm 2018 22/02/2018
Công văn 684/VP-KSTT về niêm yết, công khai thủ tục hành chính 21/02/2018
Kế hoạch số 20/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 12/02/2018
Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 01/02/2018
Kế hoạch 10/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 15 tháng 01 năm 2018 31/01/2018
Công văn số 01/KH-STNMT-VP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 26/01/2018
Kế hoạch số 145/KH-STNMT Thực hiện cải cách hành chính năm 2018 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2017
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 07/12/2017
Kê hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 24/05/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.