Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

           UBND TỈNH SÓC TRĂNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
Sóc Trăng, ngày 30  tháng 8  năm 2017
           
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
V/v xử lý kỷ luật và không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc
Trung tâm Quan trắc đối với đ/c Mai Thi

---------

 

 

       Trong những ngày vừa qua có một vài tờ báo có bài viết và có nhiều ý kiến,  thông tin, bình luận về việc xử lý kỷ luật và việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí Mai Thi, Đảng ủy viên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Sóc Trăng, gây bức xúc trong dư luận.

        Để làm rõ những nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên & Môi trường có ý kiến như sau:

        1/- Ngày 23/8/2017, tại Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã tổ chức công bố Quyết định số 26- QĐ/UBKTĐUK, ngày 22/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan về việc thi hành kỷ luật đồng chí Mai Thi, Đảng ủy viên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên & Môi tỉnh Sóc Trăng với những nội dung như sau:

           - Hình thức xử lý kỷ luật: “khiển trách” do vi phạm Quy định 47/QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

           - Nội dung vi phạm: Đồng chí Mai Thi với vai trò Đảng ủy viên, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã có hành vi vi phạm:

             + Về tổ chức phối hợp tổ chức Hội thảo, hướng dẫn kinh nghiệm nuôi tôm ứng dụng chế phẩm sinh học ST Bacilili + MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng là không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 235-QĐ/CTUBND, ngày 29/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng;

             + Cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilili + MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho người dân, khi chế phẩm không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

          2/- Đồng chí Mai Thi được Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường từ ngày 01/3/2012. Thời hạn 5 năm.

           Ngày 05/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường có Công văn số 05-CV/BTV-ĐUTNMT đề nghị đ/c Mai Thi  chuẩn bị nội dung kiểm điểm bổ sung năm 2016 do kiểm điểm chưa chưa đạt yêu cầu và có một số tình tiết mới phát sinh.

           Ngày 20/02/2017, Đảng ủy Sở Tài nguyên & Môi trường họp có nhận xét:Đ/c Mai Thi đã đến thời điểm bổ nhiệm lại nhưng Trung tâm Quan trắc chưa thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định; hơn nữa trong quá trình chuẩn bị kiểm điểm bổ sung có nhiều vấn đề chưa ổn và để đảm bảo tính khách quan  nên Đảng ủy Sở thống nhất:

             - Đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan xem xét kiểm tra, kiểm điểm đồng chí Mai Thi theo thẩm quyền (đồng chí Mai Thi là Đảng ủy viên thẩm quyền quản lý của Đảng ủy khối);

             - Để Trung tâm không bị gián đoạn trong hoạt động, tạm thời phân công đồng chí Mai Thi phụ trách Trung tâm Quan trắc đến khi có Quyết định bổ nhiệm Giám đốc.

            Ngày 02/3/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường mới nhận Công văn đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc đối với đ/c Mai Thi (theo quy định phải đề nghị vào đầu tháng 12/2016 và phải ban hành Quyết định bổ nhiệm trước ngày 28/02/2017).

            Ngày 13/3/2017, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối có Công văn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với đ/c Mai Thi.

            Ngày 24/3/2017, Sở Tài nguyên & Môi trường ban hành Quyết định hủy Quyết định phân công đ/c Mai Thi phụ trách Trung tâm Quan trắc và có Công văn trả lời Trung tâm quan trắc việc bổ nhiệm đ/c Mai Thi sẽ được xem xét khi có Kết luận của  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối về vi phạm của đ/c Mai thi.

            Sau khi có Quyết định 26- QĐ/UBKTĐUK, ngày 22/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan về việc thi hành kỷ luật đồng chí Mai Thi,  Sở Tài nguyên & Môi trường có Công văn Số 40/STNMT-VP, ngày 30/8/2017 trả lời về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc đối với đ/c Mai Thi.

         3/- Về việc có báo đăng tin, giật tít: Giám đốc Trung tâm Quan trắc “lừa đảo  khoa học” bị kỷ luật Đảng.

             Vấn đề này đồng chí Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường khẳng định đồng chí trả lời phóng viên về lý do kỷ luật đồng chí Mai Thi theo đúng tinh thần Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối. Còn việc viết bài giật tít như thế và trong trích dẫn phát biểu của đồng chí Trần Văn Thanh có những cụm từ trong ngoặc kép là việc của tác giả bài báo.

             Sở Tài nguyên & Môi trường Sóc Trăng xin thông tin đến các cơ quan báo, đài nội dung nêu trên.

             Mọi thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ với người phát ngôn của Sở là  Ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở, địa chỉ liên hệ:

              - Điện thoại: 0913 983 744;

              - Mail: tranngocanstvn@gmail.com

             Thông báo này được đăng trên trang Web của Sở Tài nguyên & Môi trường Sóc Trăng. Địa chỉ: http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn ./.

 

GIÁM ĐỐC  


Trần Ngoc Ẩn

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.