Tài nguyên nước – Khoáng sản Tài nguyên nước – Khoáng sản

Từ ngày 01/9/2017, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó quy định cụ thể các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; mức thu, phương pháp tính và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc tổ chức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tài nguyên nước là phần thiết yếu cho đời sống của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tuy tài nguyên nước có đặc điểm là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo nhưng lại không phải là vô hạn. Nguồn tài nguyên này đang đứng trước những thách thức của việc gia tăng nhu cầu sử dụng dẫn đến khai thác quá mức gây suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, việc xem nước là tài sản, là nguồn lực quan trọng của mỗi quốc gia và phải được khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững là cần thiết. Quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Luật Tài nguyên nước được xây dựng với chủ trương cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của Nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khác với thuế tài nguyên nước, phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tương tự như khoáng sản, đất đai.

Một số nội dung được quy định trong Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ gồm:

- Các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định tại Điều 3 bao gồm: (1) Khai thác nước mặt để phát điện; (2) khai thác nước mặt, nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; (3) khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên. Về mức thu, phương pháp tính được quy định cụ thể tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 18 của Nghị định.

- Đối với các trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2017) phải tiến hành kê khai bổ sung hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 01/9/2018. Hồ sơ bao gồm: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 82/2017/NĐ-CP và kèm theo các tài liệu để chứng minh; bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyền nước.

- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoặc đề nghị cấp phép mới: Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoặc đề nghị cấp phép mới về tài nguyên nước. Thành phần hồ sơ bao gồm: Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP và kèm theo các tài liệu để chứng minh.

Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện Nghị định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành rà soát và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế, bổ sung, ban hành mới các thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn và có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP đến các tổ chức cá nhân có liên quan. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính và Cục thuế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết về Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 và Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng  tại mục Văn bản quy phạm pháp luật. Khi có vướng mắc, tổ chức cá nhân có thể liên hệ Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng qua địa chỉ phongnuocks@gmail.com hoặc điện thoại 0299.3614.943 để được thông tin thêm./.

Nghị định 82/2017/NĐ-CP tải tại đây.

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND tải tại đây.

Trương Thị Ngọc Châu

                                                                                                                                                                     


Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.