Khoa học, công nghệ - Viễn thám Khoa học, công nghệ - Viễn thám

Ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1618/QĐ-TTg Phê duyệt đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường với mục tiêu thiết lập Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, đây là một thành phần trong Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại nhằm thu nhận, quản lý thống nhất, đáp ứng yêu cầu công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đề án trong giai đoạn 2017-2022 với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Hoàn thiện cơ chế chính sách và các quy định kỹ thuật phục vụ thu thập, tích hợp, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin: đầu tư, hiện đại hóa các Trung tâm tích hợp dữ liệu; kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các Trung tâm tích hợp dữ liệu với các đơn vị có liên quan; xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ thu nhận, cập nhật, chuẩn hóa, tích hợp, quản lý, phân tích, khai thác, chia sẻ thông tin; xây dựng các công cụ kiểm soát, đo lường, bảo mật thông tin trên cơ sở dứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big data), kết nối qua internet (IoT – Internet of thing), điện toán đám mây (Cloud), máy học (Machine learning),... theo các tiêu chuẩn phù hợp, từ đó đa dạng hóa khả năng tiếp cận để cung cấp và khai thác dữ liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu: thu thập, thu nhận, chuẩn hóa, cập nhật thông tin, dữ liệu từ các trạm quan trắc tài nguyên và môi trường, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường đang được quản lý tại các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức; tích hợp, liên thông, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia từ tất cả các nguồn dữ liệu; hỗ trợ tổng hợp, phân tích xử lý thông tin phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định; công bố, chia sẻ thông tin quan trắc theo quy định của pháp luật.

- Đào tạo, tăng cường năng lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng công tác thiết kế, xây dựng, quản lý, duy trì và vận hành Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, tác dụng và cách thức khai thác dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

Nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương là phải xây dựng dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường kết nối với Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án thông qua việc hỗ trợ nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương.

Ngành tài nguyên và môi trường Sóc Trăng trong thời gian qua đã thực hiện các nhiệm vụ làm cơ sở để cung cấp dữ liệu cho Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia như:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống quan trắc, tổ chức quan trắc thường xuyên đối với các chỉ tiêu về chất lượng nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, nước mưa, môi trường đất theo quy hoạch hệ thống quan trắc được phê duyệt đồng thời cập nhật dữ liệu thường xuyên vào phần mềm quản lý.

- Đề xuất Ủy ban nhân tỉnh triển khai dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động với các chỉ tiêu về nước, không khí để quan trắc và giám sát môi trường một số khu vực trọng điểm phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng hệ thống quản lý số liệu quan trắc tự động nước thải đối với hoạt động sản xuất công nghiệp và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin quan trắc theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được về công tác quan trắc tài nguyên và môi trường, tiếp theo Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phối hợp tốt với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai tốt đề án Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

Bùi Việt Phương

 

 


Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.