Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Liên bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Thông tư liên tịch được áp dụng đối với cơ quan tài chính, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước các cấp; cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã; Bộ phận một cửa theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai; người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư liên tịch quy định rõ về hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cũng như trách nhiệm và trình tự luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch có quy định nội dung mới nổi bật là các quy định về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, cụ thể thông tin trao đổi theo hình thức điện tử gồm:

- Hệ thống danh mục dùng chung (ví dụ: vị trí, địa chỉ thửa đất, giá đất, người sử dụng đất…..);

- Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất;

- Các tệp tin điện tử về nghĩa vụ tài chính phải nộp của người sử dụng đất;

- Thông tin về kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

- Thông tin kết quả xử lý hồ sơ từng bước theo quy trình (nếu có).

Việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được thực hiện khi đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Trường hợp do hạ tầng kỹ thuật công nghệ hoặc hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, không đáp ứng được việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính thì việc trao đổi thông tin giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế thực hiện bằng hồ sơ giấy theo quy định.

Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Tập tin đính kèm
Đặng Ngọc Duy Trinh

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.