Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các tin liên quan Ngày đăng
Công văn 04/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 03 năm 2018 về chương trình đánh giá nội bộ năm 2018 06/03/2018
Công văn 03/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 03 năm 2018 về việc thông báo đánh giá nội bộ năm 2018 06/03/2018
Công văn 55/CCQLĐĐ-PKSQLSDĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 05 tháng 03 năm 2018 về việc đề nghị phân khai kinh phí sự nghiệp địa chính năm 2018 05/03/2018
Kế hoạch 37-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày 02 tháng 03 năm 2018 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2018 02/03/2018
Quyết định 20/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 01/03/2018
Công văn thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 ngày 01 tháng 03 năm 2018 01/03/2018
Kế hoạch 02/STNMT-VP ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá nội bộ năm 2018 01/03/2018
Kế hoạch 06/KH-STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 03 năm 2018 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 01/03/2018
Công văn 31/CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường của các đơn vị năm 2018 28/02/2018
Công văn 421/SNV-CCHC của Sở Nội vụ ngày 27 tháng 02 năm 2018 27/02/2018
Công văn 827/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018 26/02/2018
Công văn 374/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ngày 22 tháng 02 năm 2018 về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 22/02/2018
Công văn số 03/KH-STNMT-VP Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 02 năm 2018 22/02/2018
Công văn 280/UBND-TH ngày 21 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đảm bảo hoạt động công vụ sau Tết nguyên đán 21/02/2018
Công văn 684/VP-KSTT của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính 13/02/2018
Kế hoạch số 20/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 12/02/2018
Công văn số 06/STNMT-VP V/v đăng ký danh hiệu thi đua và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2018 ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 07/02/2018
Quyết định 263/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 29/01/2018
Công văn số 01/KH-STNMT-VP Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 26/01/2018
Mục tiêu chất lượng năm 2018 của cơ quan và các phòng, đơn vị thuộc Sở ngày 23 tháng 01 năm 2018 23/01/2018
Trang 1/4

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.