Trong năm 2017 huyện Mỹ Tú đã thực hiện xong việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Tú được phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Phòng Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các xã, thị trấn tổ chức công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã và đăng tải lên cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Tú. Đồng thời UBND huyện cũng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 ở các địa phương và tổng hợp tham mưu UBND huyện cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Sóc Trăng (Sở Tài nguyên và Môi trường) đúng theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Tú đã góp phần rất quan trọng giúp  địa phương quản lý, sử dụng đất đai một cách hợp lý; Kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý rất quan trọng để Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND trong công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý đất đai ở các xã, thị trấn.

Qua hơn 6 tháng tổ chức triển khai thực hiện Kế họach sử dụng đất năm 2018 huyện Mỹ Tú đã đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

- Cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất 28 trường hợp với diện tích 5.579 m2.

- Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân 01 trường hợp với diện tích 104 m2.

- Thu hồi đất 135 trường hợp với diện tích 26.772,4 m2

- Thực hiện hoàn thành việc thu hồi đất để thực hiện một số doanh mục công trình có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Trụ sở UBND xã Phú Mỹ; Trường Mẫu giáo Mỹ Thuận; Đường huyện 86 giai đoạn 2; Đường điện 110Kv Long Mỹ - Hậu Giang (đang trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất); Trường Tiểu học Thuận Hưng A; Trường Mẫu Giáo Mỹ Tú (mở rộng); Trụ sở UBND xã Hưng Phú. Trong đó đáng chú ý là công trình Trụ Sở UBND xã Phú Mỹ đang được xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng trong Quý 3 năm 2018.

Tru sở Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú đang xây dựng (ảnh chụp ngày 01/6/2018).

* Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật. Trong 6 tháng cuối năm còn lại để đạt được các chỉ tiêu của Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Mỹ Tú cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các trang trại kinh tế, cụm công nghiệp, các cơ sở chế biến, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới.

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các cấp, các ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình, dự án, khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”. Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

 - Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn của nhân dân.

- Tăng cường quản lý đất đai đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất; quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ đất; xác định giá đất hợp lý nhằm thu hút đầu tư tạo nguồn thu cho ngân sách; sử dụng nguồn thu từ đất được sử dụng một cách hợp lý để thực hiện đúng tiến độ các dự án theo kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt./.

Phòng TN&MT huyện Mỹ Tú


Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.