Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các tin liên quan Ngày đăng
Công văn 60/CV-STNMT về phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế 05/10/2018
Công văn 4971/BTNMT-TCCB ngày 13/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương 17/09/2018
Kế hoạch 91/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 30/8/2018 01/09/2018
Công văn 3657/VP-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 22/8/2018 V/v niêm yết, công khai thủ tục hành chính 27/08/2018
Công văn 3599/VP-KT ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng v/v cung cấp thông tin, tài liệu về dịch vụ hành chính công các lĩnh vực tài nguyên và môi trường 22/08/2018
Công văn 52/STMT-CNTT ngày 17/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành 20/08/2018
Công văn 526/STTTT-CNTT ngày 25/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương 26/07/2018
Quyết định 22/QĐ-STNMT ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 23/07/2018
Công văn 1268/TCQLĐĐ-VP ngày 18/7/2018 của Tổng cục quản lý đất đai v/v tăng cường phối hợp sử dụng hòm thư điện tử trong việc gửi báo cáo về công tác quản lý nhà nước về đất đai 23/07/2018
Công văn 2924/VP-KT ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng v/v rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường 11/07/2018
Công văn 3438/BTNMT-PC ngày 29/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 06/07/2018
Công văn 33/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 04/6/2018 14/06/2018
Công văn 2453/VP-VX của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 08/6/2018 v/v thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng 13/06/2018
Công văn 2430/VP-VX của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 08/6/2018 13/06/2018
Công văn 34/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06/6/2018 06/06/2018
Kế hoạch 525/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/3/2018 v/v tuyển dụng viên chức năm 2018 22/05/2018
Công văn 23/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/4/2018 v/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) 28/04/2018
Quyết định 1296/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/4/2018 v/v phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/04/2018
Kế hoạch 44/KH-UBND của UBND Sóc Trăng ngày 13/4/2018 26/04/2018
Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND Sóc Trăng ngày 13/4/2018 v/v thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Trang 1/5

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.