Sáng ngày 10/01/2018, UBND thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lâm Sách, Chủ tịch HĐND thị xã Vĩnh Châu; ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Văn Thử, Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ thuộc Sở, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường và hơn 60 công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường thị xã Vĩnh Châu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo năm 2017, ngành tài nguyên và môi trường đã tiếp nhận, xử lý 4.298 hồ sơ các loại; kết quả, đã giải quyết 4.287 hồ sơ (trong đó có 4.266 hồ sơ giải quyết đúng hạn, chiếm tỷ lệ đạt 99,51%).

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong năm ngành đã tham mưu UBND thị xã Vĩnh Châu cấp được 49 giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường, cấp 11 giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được 114.000.000 đồng (đạt 100% kế hoạch đã đề ra)

Về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản Phòng đã tham mưu UBND xác nhận 118 giấy đăng ký khai thác nước dưới đất cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu.

Về thanh tra, kiểm tra, ngành cũng phối hợp các cơ quan, UBND các xã, phường kiểm tra, xác minh và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã giải quyết được 23/24 đơn (hiện 01 đơn đang tiếp tục đề xuất xử lý). Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch 4 đợt về tài nguyên và môi trường đối với 84 cơ sở sản xuất - kinh doanh – dịch vụ và kiểm tra đột xuất 04 cơ sở theo tin báo của địa phương và người dân. Qua đó, ngành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 57.250.000 đồng và nhắc nh 67 cơ sở vi phạm khác.

Ngành phối hợp với Tổ công tác của tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đai và cơ sở nhà, đất công trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (gồm đất các nông, lâm trường; đất các Hợp tác xã; đất Nhà nước giao, cho thuê; đất bãi bồi ven biển; đất lấn chiếm giao thông, thủy lợi); Đến nay ngành đã tham mưu UBND thị xã, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, xử lý; tham mưu UBND thị xã tổ chức công bố 05 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại 5/5 đơn vị xã phường theo kế hoạch của UBND thị xã, tỉnh và Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/216 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (gồm: phường Vĩnh Phước và Phường 2; các xã: Lạc Hòa, Vĩnh Tân và Vĩnh Hiệp); Hiện nay ngành đã tham mưu, báo cáo kết quả thanh tra về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định. Ngành cũng triển khai xong Phương án xử lý, di dời 05 hộ dân tại khu vực Công ty Đông Hải (cũ) để UBND tỉnh thực hiện quyết định giao đất cho Công ty Việt - Úc thuê đất triển khai dự án tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải.

Về dự án Tổng thể lập hồ sơ địa chính, tính đến ngày 15/12/2017, tổng số hồ sơ đã xét duyệt cấp xã chuyển về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã là 18.853 thửa (số thửa phải đăng ký là 83.552 thửa); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức thẩm định được 12.206 hồ sơ (trong đó đủ điều kiện 8.782 hồ sơ và không đủ điều kiện 3.424 hồ sơ).

Trong năm, ngành đã trình UBND thị xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 305 giấy (tương đương 66,65 ha), nâng tổng số giấy đã cấp từ trước đến nay 45.010 giấy, tổng diện tích đã cấp từ trước đến nay là 34.708,98 ha; đạt 99,23% so với tổng diện tích cần phải cấp. Ngành đã thẩm định, trình UBND thị xã giao đất tái định cư cho 46 hộ gia đình, cá nhân (diện tích 4.487,2 m2), thu hồi đất của 51 cá nhân (diện tích 143.400m2) và cho phép 102 cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất (diện tích 69.274,0m2) theo nhu cầu.

Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 11/5/2017.

Công tác giải phóng mặt bằng gồm các công trình:

- Công trình đường giao nông thôn gắn liền với cứu hộ, cứ nạn vì an ninh, quốc phòng của các xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Tân, đã tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 4 với 27 hộ và 01 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng và phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 02 hộ với số tiền 179.726.000 đồng;

- Công trình Đê biển từ cầu Mỹ Thanh 2 đến ranh Bạc Liêu (đoạn từ cầu Mỹ Thanh 2 đến Trà Sết), tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 78/86 hộ bị ảnh hưởng với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng;

- Công trình Kè chống sạc lở bờ sông Vĩnh Châu thực hiện giải ngân cho 37/38 hộ; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các ngành liên quan khảo sát giá trị còn lại của công trình, vật kiến trúc trên đất thuộc dự án tái cơ cấu sản xuất giảm nhẹ thiên tai vùng sản xuất hành tím của đồng bào Khmer thị xã Vĩnh Châu;

- Triển khai thực hiện xong công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án xây dựng cầu Vĩnh Châu 2;

- Thực hiện triển khai thông báo thu hồi đất (01 hộ, diện tích 7,3 ha) thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1” tại xã Lai Hòa...

Ông Bùi Như Ý, Trưởng phòng TN&MT gợi ý thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung chủ yếu về ưu tiên hàng đầu của ngành là giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính tại 8 xã, phường đúng theo kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường; công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại các trung tâm đô thị, khu dân cư tập trung; công tác bảo vệ môi trường tại các nơi giết mổ; các chế tài xử lý hộ dân vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng, các kênh rạch; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án và nhu cầu cá nhân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; công tác hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai theo các văn bản đã ban hành; công tác quản lý đất công theo Chỉ thị số 31 và Chỉ thị số 134 của Thủ tướng chính phủ.

Nhìn chung các vấn đề đại biểu đặt ra tại hội nghị đều được ông Nguyễn Văn Thử, Chi cục trưởng Chi cục QLĐĐ – Sở TNMT tỉnh và ông Bùi Như Ý, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giải đáp, trả lời thỏa đáng tại hội nghị.

Ông Nguyễn Chí Công, PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu ngành tài nguyên và môi môi trường và các xã, phường cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính tại 8 xã, phường theo kế hoạch, nhất là trong thực hiện phải thường cập nhật các văn bản mới ban hành để thực hiện tốt các chính sách về đất đai, thuế cho người dân; tiếp nhận, chủ động giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, không để vượt thời gian quy định; tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư tranh chấp đất đai theo thẩm quyền, hạn chế đơn vượt cấp, giải quyết kéo dài; nâng cao chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý chặt chẽ đất công tại địa phương cũng như xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quan tâm tốt công tác bảo vệ môi trường, tham mưu xử lý tốt các nơi ô nhiễm, không để xảy ra các điểm nóng về môi trường; thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất về tài nguyên và môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khai thác nước dưới đất, các chủ giàn khoan giếng theo tin báo của địa phương và người dân. Cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tham mưu của công chức địa chính, môi trường các cấp, đáp ứng phục vụ tốt ngành tài nguyên môi trường hiện nay.

Trần Văn Tấn - Phòng TN&MT TX. Vĩnh Châu


Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.