Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                      Sóc Trăng, ngày  04  tháng 12  năm 2017 

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v xử lý kỷ luật về mặt hành chính đối với bà Mai Thi,

viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

_________________

 

Thực hiện Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Ngày 27/11/2017, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTQTTNMT về việc kỷ luật bà Mai Thi, viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; nội dung cụ thể như sau:

       1. Hình thức xử lý kỷ luật: “Cảnh cáo”.

       2. Nội dung vi phạm: bà Mai Thi đã có hành vi vi phạm:

- Phối hợp tổ chức hội thảo, hướng dẫn kinh nghiệm nuôi tôm ứng dụng chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT; ký Biên bản thỏa thuận cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng là không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 235/QĐ-CTUBND ngày 29/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và cung cấp chế phẩm sinh học ST Bacilli+MT trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho người dân, khi chế phẩm không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép - vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 10, Mục 3 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

- Trong thời gian chấp hành kỷ luật Đảng, tiếp tục có hành vi nhắn tin, phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của lãnh đạo, đồng nghiệp, có lời nói đe dọa đồng nghiệp - vi phạm quy định tại Khoản 7, Điều 11, Mục 3 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

- Trong quá trình thực hiện quy trình kiểm điểm về mặt hành chính, không có thái độ cầu thị, tiếp thu sửa chữa; không hợp tác, không chấp hành viết và đọc bản tự kiểm điểm - vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 3, Mục 1 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng xin thông tin đến các cơ quan báo, đài nội dung nêu trên.

Mọi thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ với người phát ngôn của Sở là ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở, địa chỉ liên hệ:

              - Điện thoại: 0913 983 744;

              - Email: tnan@soctrang.gov.vn.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,địa chỉ: http://www.sotnmt.soctrang.gov.vn ./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Ẩn

 

 

               

 


Các tin liên quan Ngày đăng
Thông báo: Công văn số 2120/STNMT-MT, ngày 06/11/2017 về việc đầu tư Dự án Trạm trộn bê tông nhựa nóng của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Tiến Bình. 18/11/2017
Thông báo: thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 31/10/2017
Thông báo: về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đợt 1) 31/10/2017
Hồ sơ hướng dẫn đánh giá công chức - viên chức và xét thi đua, khen thưởng, sáng kiến năm 2017 26/10/2017
THÔNG CÁO BÁO CHÍ - V/v xử lý kỷ luật và không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc đối với đồng chí Mai Thi 30/08/2017
Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 27/07/2016
Công bố số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của Tổ chức, cá nhân 07/06/2016
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/12/2011
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.