Dự thảo văn bản không góp ý Dự thảo văn bản không góp ý

Danh sách dự thảo còn hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
Danh sách dự thảo hết hạn
Số thứ tự Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý Tải văn bản
1 Góp ý dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 4881/VP-KT 06/11/2018 2018-11-12 00:00:00.0
2 Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Sóc Trăng 2578/VP-VX 18/6/2018 2018-06-25 00:00:00.0
3 Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019 792/STTTT-CNTT 18/10/2018 2018-10-25 00:00:00.0
4 Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 406/STNMT-CCQLĐĐ 09/03/2018 2018-03-16 00:00:00.0
5 Xin góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường 1498/BTNMT-PC 27/03/2018 2018-04-06 00:00:00.0
6 Góp ý dự thảo:"Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả 31/CV-VP 23/4/2018 2018-05-03 00:00:00.0
7 Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 99/TTr 27/4/2018 2018-05-02 00:00:00.0
8 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3 và 4 346/STTTT-CNTT 26/4/2018 2018-05-09 00:00:00.0
9 Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định phối hợp công tác ngành tài nguyên và môi trường 2052/BTNMT-TCCB 23/4/2018 2018-05-10 00:00:00.0
10 Góp ý Quy chế đánh giá phân loại đối với các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 47/CV-VP 30/5/2018 2018-06-15 00:00:00.0
11 Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ 48/VPS 01/06/2018 2018-06-08 00:00:00.0
12 Lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2018 2330/VP-VX 01/06/2018 2018-06-08 00:00:00.0

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.