Tin thanh tra Tin thanh tra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2007/UBND-KT ngày 19/12/2016 về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Cảng cá Trần Đề.

Qua nắm thông tin, tình hình thực tế tại địa phương, ngày 10/01/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 04/QĐ-STNMT về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 17 tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 18/01/2017, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 10/01/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra trực tiếp tại 17 tổ chức tại Cảng cá Trần Đề, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng bao gồm:

1. Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Dũng Thảo

2. Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh Diễm

3. Doanh nghiệp tư nhân Năm Cộng

4. Doanh nghiệp tư nhân Chế biến thủy sản An Thường

5. Doanh nghiệp tư nhân Hai Hồng

6. Doanh nghiệp tư nhân Sáu Nhầm

7. Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Kiều Tiên

8. Doanh nghiệp tư nhân An Quang Vinh

9. Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Thanh Tiến

10. Doanh nghiệp tư nhân Liêm Lanh

11. Công ty TNHH Chế biến hải sản xuất khẩu Khánh Hoàng

12. Công ty TNHH Khai thác Chế biến hải sản xuất khẩu Trần Đề

13. Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long

14. Doanh nghiệp tư nhân Võ Kim Gia

15. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy sản QH Trần Đề

16. Doanh nghiệp tư nhân Năm Lên

17. Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Chế biến nước mắm Âu Việt

Hầu hết các cơ sở này hoạt động sơ chế thủy sản như tôm, mực, cá,… và bán lại cho các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản lớn hơn trong và ngoài tỉnh để làm nguyên liệu sản xuất.

Đoàn thanh tra đi khảo sát thực tế (Ảnh: Minh Quang)

Qua thanh tra, nhìn chung các cơ sở đều có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường; xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường; kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường;...

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các cơ sở vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục như nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật; không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ; khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký; hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mà không có Giấy phép theo quy định;...

Ngày 24/3/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 17 kết luận thanh tra đối với 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Cảng cá Trần Đề. Theo đó, Giám đốc Sở giao Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 10/01/2017 của Giám đốc Sở lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cơ sở vi phạm (Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Dũng Thảo, Doanh nghiệp tư nhân Sáu Nhầm, Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Kiều Tiên, Doanh nghiệp tư nhân Liêm Lanh, Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Thanh Tiến, Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long, Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Chế biến nước mắm Âu Việt). Ngoài ra, Giám đốc Sở nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở khắc phục những thiếu sót trong quá trình hoạt động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, đặc biệt là đối với các cơ sở đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không có đủ mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải hoàn thiện phải đầu tư, xây dựng công trình xử lý nước thải sơ bộ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong thời gian chờ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cảng cá Trần Đề. Sau khi thực hiện khắc phục phải báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, theo dõi.

 

Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 04/QĐ-STNMT ngày 10/01/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 07 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cơ sở vi phạm, cụ thể như sau:

 

- Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Dũng Thảo: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) về hành vi khai thác nước dưới đất thuộc các trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.

 

- Doanh nghiệp tư nhân Sáu Nhầm: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) về hành vi khai thác nước dưới đất thuộc các trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.

 

- Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Kiều Tiên: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) về hành vi khai thác nước dưới đất thuộc các trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.

 

- Doanh nghiệp tư nhân Thủy sản Thanh Tiến: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) về hành vi khai thác nước dưới đất thuộc các trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.

 

- Doanh nghiệp tư nhân Liêm Lanh: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 07/QĐ-XPVPHC ngày 23/3/2017 với số tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận.

 

- Công ty Cổ phần Thủy sản Huy Long: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) đối với hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m3/ngày (24 giờ).

 

- Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Chế biến nước mắm Âu Việt: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPVPHC ngày 08/3/2017 với số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) về hành vi khai thác nước dưới đất thuộc các trường hợp phải đăng ký mà không đăng ký theo quy định.

Việt Trinh (Thanh tra Sở)

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.