Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý KIẾN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Các tin liên quan Ngày đăng
Công văn 23/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 26/4/2018 v/v đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) 28/04/2018
Quyết định 1296/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/4/2018 v/v phân công công tác đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/04/2018
Kế hoạch 44/KH-UBND của UBND Sóc Trăng ngày 13/4/2018 26/04/2018
Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND Sóc Trăng ngày 13/4/2018 v/v thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng 26/04/2018
Công văn 16/CV-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 03/4/2018 v/v Phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 12/04/2018
Công văn 17/CV-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 05/4/2018 Về việc nhắc nhở việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và văn hóa công sở, đạo đức công vụ 10/04/2018
Công văn 1347/VP-KSTT của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 03 tháng 04 năm 2018 04/04/2018
Công văn 666-CV/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng ngày 28 tháng 03 năm 2018 28/03/2018
Công văn 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 27 tháng 03 năm 2018 27/03/2018
Công văn 689/SNV-TĐKT của Sở Nội vụ ngày 22 tháng 03 năm 2018 Về việc đôn đốc thực hiện cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/03/2018
Quyết định 637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 19 tháng 03 năm 2018 23/03/2018
Công văn 22/VPS của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 03 năm 2018 về việc đề nghị xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức 20/03/2018
Công văn 21/VPS của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 19 tháng 03 năm 2018 về việc thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 08 năm 2017 của Bộ nội vụ 19/03/2018
Công văn 16/STNMT-PC của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 03 năm 2018 16/03/2018
Công văn 451/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 03 năm 2018 16/03/2018
Quyết định 563/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 12 tháng 03 năm 2018 15/03/2018
Công văn 649/VP-TH của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 12 tháng 03 năm 2018 về việc tham gia dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước 12/03/2018
Kế hoạch 36/KH-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 08 tháng 03 năm 2018 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 đối với công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 08/03/2018
Công văn 04/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 03 năm 2018 về chương trình đánh giá nội bộ năm 2018 06/03/2018
Công văn 03/STNMT-VP của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 03 năm 2018 về việc thông báo đánh giá nội bộ năm 2018 06/03/2018
Trang 1/4

Bản quyền thuộc "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng".

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 148/GP-TTĐT ngày 15/8/2011 của Cục QL PTTH và TTĐT - Bộ TTTT

Chịu trách nhiệm nội dung : Trần Ngọc Ẩn - Giám đốc Sở

Địa chỉ: Số 18 đường Hùng Vương, Phường 6, Thành Phố Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3820514 Fax: 0299 3624416 Email: sotnmt@soctrang.gov.vn

@ Ghi rõ nguồn "Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.